Soudní spor družstvo VYHRÁLO!

18.11.2015 21:23

V prosinci 2014 podal pan Kautský žalobu na neplatnost některých bodů členské schůze Bytového družstva Ostřešany konané dne 18.9.2014. V červnu 2015 podal pan Kautský žalobu na neplatnost některých bodů členské schůze Bytového družstva Ostřešany konané dne 23.3.2015. Krajský soud sloučil obě žaloby do jednoho řízení.

Krajský soud v Hradci Králové (pobočka v Pardubicích) 20. října 2015 rozhodl, že obě žaloby se zamítajínapadená usnesení uvedených členských schůzí Bytového družstva Ostřešany jsou platná. Součástí rozhodnutí je i to, že náklady řízení bude hradit pan Kautský a nikoli Bytové družstvo Ostřešany.

Doplněno 5.1.2016: Dne 3.12.2015 se pan Kautský odvolal proti rozhodnutí Krajského soudu k Vrchnímu soudu do Prahy. Průběh soudního řízení lze sledovat zde: infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSVYCHK&org=&cisloSenatu=55&druhVec=Cm&bcVec=215&rocnik=2014&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL&krajOrgPs=KSVYCHK&orgPs=OSVYCPA&cisloSenatuPs=55&druhVecPs=Cm&bcVecPs=215&rocnikPs=2014&backPage=..%2Fpublic%2Fsearch.jsp

Kontakt

Bytové družstvo Ostřešany Ostřešany 338, 530 02 Pardubice bdo@centrum.cz