Tyto stránky jsou oficiálními webovými stránkami Bytového družstva Ostřešany.

V souladu s § 636 zákona 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zde budou zveřejňovány pozvánky na členské schůze družstva.

Kontakt

Bytové družstvo Ostřešany Ostřešany 338, 530 02 Pardubice bdo@centrum.cz