Informace pro zájemce o nákup družstevních rodinných domů

11.05.2016 23:42

1. E-mailová adresa bdo@firstclick.cz není oficiální e-mailovou adresou našeho družstva. Jde o adresu soukromé osoby, která ve vedení Bytového družstva Ostřešany nefiguruje. Pro komunikaci s vedením Bytového družstva Ostřešany používejte e-mailovou adresu bdo@centrum.cz.

2. Řadové rodinné domy jsou z 51% vlastněny Obcí Ostřešany a 49% Bytovým družstvem Ostřešany. V současné době jsou navíc tyto řadové rodinné domy použity jako zástava pro hypoteční úvěr, který družstvo čerpá. Proto není zatím možné převádět řadové rodinné domy do osobního vlastnictví. Doporučujeme nahlédnout do katastru nemovitostí.

3. Pozemky kolem rodinných domů jsou obecní s možností odkupu po převodu do osobního vlastnictví. Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit obecní úřad.

4. Pokud zvažujete převod členského podílu k některému řadovému rodinnému domu Bytového drustva Ostřešany, obraťte se kromě majitele členského podílu i na vedení Bytového družstva Ostřešany (viz Kontakt) a požádejte o vystavení "Prohlášení o závazcích nájemce řadového rodinného domu".

 

 

Kontakt

Bytové družstvo Ostřešany Ostřešany 338, 530 02 Pardubice bdo@centrum.cz